Analizy dodatkowe

Na Państwa życzenie wykonujemy analizy terenu pod kątem spełnienia kryteriów certyfikacji oraz przygotowujemy materiały wspomagające podejmowanie decyzji architektonicznych (analiza światła dziennego, optymalizacja transportu do budynku, model energetyczny).

Analiza światła dziennego

Analiza światła dziennego jest to analiza wykonywana na etapie koncepcji architektonicznej

Optymalizacja transportu do budynku

Optymalizacja transportu do budynku jest to analiza wykonywana na etapie koncepcji architektonicznej za pomocą oprogramowania IES 

Model energetyczny budynku

Przydatna do oszacowania przyszłych kosztów eksploatacji, VE, dobierania optymalnych parametrów systemów budynkowych oraz analizy energochłonnych elementów budynku

Analiza SUDS

Analiza możliwości zagospodarowania wody deszczowej wykonywana w oprogramowaniu EPA SWWM

Analiza światła dziennego

Analiza światła dziennego jest to analiza wykonywana na etapie koncepcji architektonicznej. Przydatna w określaniu parametrów szklenia oraz przesłon np. lokalizacji balkonów w mieszkaniach. Wynikiem analizy są rekomendacje odnośnie bryły, umiejscowienia oraz kształtu okien w celu uzyskania jak najwyższego współczynnika dostępu do światła dziennego na co najmniej 80% powierzchni użytkowej. Dostęp do światła dziennego to, oprócz dobrej lokalizacji, dostępu do terenów zielonych i jak wysokich sufitów, jedna z kluczowych cech poszukiwanych przez kupujących domy i mieszkania w budynkach mieszkalnych. Za odpowiednie naświetlenie światłem dziennym klienci są gotowi zapłacić do 12% więcej za mieszkanie w porównaniu do mieszkania, które ma podobną lokalizacje i bryłę*. Światło pozytywnie wpływa na komfort przebywania w pomieszczeniu i na oszczędności w kosztach energii przeznaczonej na oświetlenie sztuczne. Nie zawsze jednak jest możliwość stworzenia pomieszczeń z oszkleniem z trzech stron świata czy też oszklenia, które nie będzie negatywnie wpływało na efektywność energetyczną budynku. Analiza oświetlenia dziennego powinna być wykonywana wcześnie w procesie projektowania budynku, kiedy możliwe są jeszcze zmiany dotyczące położenia ścian wewnętrznych, balkonów, glifów i innych elementów architektonicznych. (*) Badania przeprowadzone przez firmę Urban Splash- House by evidence & live well by design.

Optymalizacja transportu do budynku

Optymalizacja transportu do budynku jest to analiza wykonywana na etapie koncepcji architektonicznej za pomocą oprogramowania IES Integrated Environmental Solutions. Przydatna w optymalnym umiejscawianiu wejść, przejść dla pieszych, rowerowni i ciągów pieszo-jezdnych oraz zapewnienia relacji budynku z otoczeniem. Sposób poruszania się po mieście wraz z rozwojem technologii samochodów elektrycznych, wodorowych czy autonomicznych diametralnie się zmienia. Oprócz samochodów po centrach miast mieszkańcy coraz częściej poruszają się skuterami, rowerami lub pieszo. Jak sprawić, aby użytkownicy poruszający się w tak różny sposób dostali się do swoich biur, mieszkań bez przestojów i w sposób bezpieczny. Jak sprawić, aby użytkownicy poruszający się na wózkach lub osoby o zmniejszonej mobilności nie mieli problemu z przedostaniem się z punktu A do B, gdy po raz pierwszy pojawią się na terenie inwestycji? Jak zminimalizować ich wysiłek fizyczny? Jaki rodzaj drzwi dobrać; automatyczne, obrotowe, wahadłowe? Jak zachować granicę stref pożarowych a zarazem zapewnić ciągłość poruszania się, również osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. Analiza ma na celu stworzenie nieskomplikowanego układu komunikacyjnego, zapewniającego minimalizowane odległości dla ciągów pieszo-jezdnych ale także zapewnienie miejsc integracji użytkowników, miejsca spotkań dla użytkowników i odwiedzających oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Na potrzeby BREEAM wykonujemy plan podróży dla inwestycji z odpowiednimi rekomendacjami.

Analiza SUDS

Analiza możliwości zagospodarowania wody deszczowej wykonywana w oprogramowaniu EPA SWWM. Przydatna w przypadku restrykcyjnych warunków odprowadzania wody deszczowej z inwestycji postawionych przez odbiorcę. Analiza umożliwia ustanowienie strategii zagospodarowania wody deszczowej na terenie inwestycji oraz opóźnienie zrzutu wody w sposób kwantyfikowalny. Umożliwia także doradztwo w zakresie możliwości zastosowania elementów małej retencji lub SUDS. Zmiany klimatyczne zgodnie z raportem Międzyrządowego Panelu do Zmian Klimatycznych (Intergovernmental Panel on Climate Change) oprócz podwyższenia średniej temperatury, prowadzą do zwiększenia się zjawisk ekstremalnych w postaci zwiększenia ilość gwałtownych opadów deszczu qoraz susz. Odpowiednia gospodarka wodą deszczową to nie tylko gromadzenie wody i ponowne jej wykorzystanie do podlewania wody; to odpowiedni model przepływu wody w celu przetrzymania jej na powierzchni dachu, opóźnienie jej spływu poprzez system retencji powierzchniowe, kryz, drenaży. Odpowiednio zaplanowana gospodarka wodą deszczową może zapewnić kontrolę nad wysokością wody gruntowej na terenach zielonych- dzięki czemu umożliwia dobór nasadzeń i zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe podlewanie. Aby uzyskać akceptację systemu takiego odwodnienia wymagane są obliczenia, które możliwe są poprzez zastosowanie modelu SWMM oraz obliczeniowe przedstawienie założeń projektowych.

Model energetyczny budynku

Model energetyczny budynku jest to analiza wykonywana za pomocą oprogramowania IES Integrated Environmental Solutions. Przydatna do oszacowania przyszłych kosztów eksploatacji, VE, dobierania optymalnych parametrów systemów budynkowych oraz analizy energochłonnych elementów budynku. Określa ślad węglowy (carbon footprint/measurement) budynku. Model energetyczny raz stworzony może być użyty do sprawdzania opłacalności różnych wariantów projektu: do sprawdzenia na ile budynek stanie się bardziej lub mniej energooszczędny lub na ile zmieni się komfort przy zmianie poszczególnych parametrów materiałów lub systemów. Modelowanie parametryczne budynków opiera się na bazach danych, w które wprowadzane są dane systemów budynkowych i właściwości materiałów budowalnych, tj. grubość konstrukcji i izolacji, czy współczynnik przepuszczalności światła i współczynniki przenikania ciepła. Mając dane i geometrię model pozwala rozwiązać zagadnienia odwrotne, czyli odpowiedzieć na pytanie, ile energii budynek będzie zużywał na napędy instalacji budynkowych, jaka będzie temperatura w poszczególnych pomieszczeniach i ile procent użytkowników będzie w takich pomieszczeniach odczuwać komfort. Dzięki modelowi nie tylko uzyskuje się możliwość eksperymentowania w rozwiązaniach, ale także bezpiecznego obniżania kosztów przy Value Engineering. Dzięki modelowi znamy także prawdziwy wpływ budynku na globalne ocieplenie i możemy sprawdzić, które elementy budynku pobierają najwięcej energii i odnieść to do innych referencyjnych budynków na świecie. Modelowanie jest narzędziem niezbędnym, jeśli jesteś inwestorem, który nie planuje inwestycji tylko poprzez pliki Excela lub wizualizacje architektoniczne.

Inne analizy

Pomagamy zdobyć także mniej popularne certyfikaty: DGNB lub Reset dla budynków.
Oprócz prowadzenia procesu ubiegania się o wnioski o certyfikat zielony, wykonujemy także analizy pod kątem spełnienia kryteriów certyfikacji oraz przygotowujemy materiały wspomagające w podejmowaniu decyzji architektonicznych. Do takich analiz należą:

  • analiza kosztów oraz cyklu życia budynku – wykonywana za pomocą oprogramowania One-click. Przydatna w przypadku poszukiwania fachowej opinii o kosztach eksploatacji oraz wymiany elementów budynku i wyposażenia oraz o oddziaływaniu inwestycji na środowisko poprzez określenie ilości emisji gazów cieplarnianych z materiałów (embedded carbon), transportu, budowy oraz eksploatacji.
  • analizy poprawiające jakość życia użytkowników z najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności odpowiadające na potrzeby poprawę jakości życia osób starszych. Analiza taka wykonywana jest dla budynków zlokalizowanych w centrum miasta, narażonych na tzw. efekt ciepłej wyspy. Analiza wykonywana jest w oprogramowaniu GreenPass, pomaga deweloperom, urbanistom, architektom oraz  urzędom miast ocenić projekt budynku pod kątem jego odporności na przegrzewanie, przyszłe zmiany klimatyczne, ochronę przed zanieczyszczeniami, itp. poprzez rekomendację rozwiązań o najkrótszej stopie zwrotu z inwestycji (IRR) oraz oszacować wpływ budynku na okolicę i dobrostan użytkowników sąsiadujących budynków. Analiza ta jest zarazem certyfikacją i pomaga określi w jakim stopniu budynek spełnia wymogi w porównaniu z budynkami referencyjnymi oraz w jakim stopniu realizowane są cele Narodów Zjednoczonych – 3 dobre zdrowie i komfort, 11- zrównoważone miasta i  środowiska, 13- ochrona klimatu, 15- życia i ziemia*.
    Green Pass jest oficjalnym narzędziem, preferowanym przez urząd miasta Wiednia w procesie przyznawania pozwoleń na budowę w centrum tego miasta.
  • dodatkowo na potrzeby BREEAM wykonujemy podręcznik użytkowania budynku, plan podróży oraz plan jakości powietrza. Wszystkie analizy punktowane są w systemie BREEAM.