Pomożemy Ci napisać Twoją strategię ESG i doradzimy w projektowaniu

JAKI JEST CEL ANALIZ DODATKOWYCH?

Taxonomia, ESG , certyfikaty zielone wymagają spjrzenia na budynki pod kątem ich wpływu na użytkowników, ekologię i miasto. Budynki mają znaczący potencjał zmniejszenia śladu węglowego, jednak ograniczony czas realizacji projektu, koszty projektantów powodują, że często brakuje zasobów aby podjąć tematy ESG czy ekologii. Analizy dodatkowe, wykonane przez doświadczonych specjalistów pomogą w szybkim czasie odnaleźć odpowiednią strategię.

Model 3D umożliwa dwie rzeczy:

A. Wspomaganie projektowania i bezkosztowe wprowadzenie rozwiązań związanych z ESG oraz niskim śladem węglowym.

B. Analizę projektu pod kątem rozwiązań związanych z ESG oraz niskim śladem węglowym w celu potwierdzenia tych rozwiązań i uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów.

Czas wykonania modelu zależy od celu (A lub B). Model wspiera decyzje odnośnie:

 1. Zużycia energii pierwotnej i użytkowej (umożliwia nie tylko sprawdzenie charaktyrystyki energetycznej budynku, ale także zindetyfikowanie procentowego zużycia energii.
 2. Dostępu do światła dziennego: jakie parametry okien umożliwią odpowiednie doświetlenie światłem naturalnym, jaki rozmiar okien?
 3. Uzyskania najwyższego komfortu cieplnego: jak umiejscowić jednostki klimatyzacyjne uzyskując parametry zgodne z przepisami? Jak budynek będzie regulował temperaturę w trakcie upałów? Czy nadal taki sam procent użytkowników będzie odczuwało komfort?
 4. Sprawdzania opłacalności różnych wariantów projektu:: Na ile budynek stanie się bardziej lub mniej energooszczędny lub na ile zmieni się komfort przy zmianie poszczególnych parametrów materiałów lub systemów.

W tym zakresie współpracujemy z NAPE.

Pracujemy w IES.

Analiza ma na celu wspierać decyzje odnośnie:

 1. Optymalnego umiejscawiania wejść, przejść dla pieszych, rowerowni i ciągów pieszo-jezdnych oraz zapewnienia relacji budynku z otoczeniem.
 2. Udogodnień wspierających zmniejszenie przestojów w ruchu drogowym oraz poleprszenie dojazdu do budynku innymi rowerami, samochodami elektrycznymi, itp. (rozwiązania proekologiczne i zmniejszające ruch drogowy).
 3. Zapewnienia dobrostanu użytkowników pod kątem jakości powietrza, stworzenia miejsc ralaksacji oraz spotkań i dostępu do innych udogodnień.
 4. Lepszego kontaktu użtykoników z przyrodą.

Analiza transportowa ma na celu dostosowanie projektu dla użytkowników, którzy dostają się do budynku innym środkiem transportu niż samochód: skuterami, rowerami lub pieszo. Celem analizy jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zmniejszenie śladu węglowego oraz udostępnienie inwestycji użytkownikom poruszającym się na wózkach czy osobom o zmniejszonej mobilności.

Analiza jest też wymagana w przypadku ubiegania się o certyfikacje BREEAM, LEED czy Well.

ss-EoNEYKjk1-transformed

Opracowanie biorące pod uwagę potrzeby osób z najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności odpowiadające na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych, i niepełnosprawnych..

 

Analizę w szczególności wykonuje się dla budynków zlokalizowanych w centrum miasta, narażonych na tzw. efekt ciepłej wyspy i ma na celu stworzenie miejsca odpornego na konsekwencje zmian klimatycznych: ulewne deszcze, upały, przegrzewanie..

Analiza możliwości zagospodarowania wody deszczowej wykonywana w oprogramowaniu EPA SWWM jest przydatna w przypadku restrykcyjnych warunków odprowadzania wody deszczowej z inwestycji postawionych przez odbiorcę. Wspiera także w projektowaniu kraobrazu z wykorzystaniem retencji powierzchniowej.

Analiza umożliwia ustanowienie strategii zagospodarowania wody deszczowej na terenie inwestycji oraz opóźnienie zrzutu wody w sposób kwantyfikowalny. Umożliwia także doradztwo w zakresie możliwości zastosowania elementów małej retencji lub SUDS.

 

taxonomia

Taksonomia to przejrzysty i szczegółowy system klasyfikacji stosowany do definiowania zrównoważonych środowiskowo rodzajów działalności gospodarczej składający się z sześciu celów, zwanych załącznikami.

Przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi taksonomii, , zatrudniające ponad 500 pracowników, muszą wykazać, że wnoszą istotny wkład w osiągnięcie przynajmniej jednego celu, jednocześnie spełniając kryteria „nie wyrządzać znaczącej szkody” dla pozostałych pięciu celów.

Sześć celów taksonomii to:

 1. Łagodzenie zmian klimatu
 2. Przeciwdziałanie zmianom klimatu
 3. Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym
 5. Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń
 6. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Obecnie opublikowano dwa pierwsze załączniki, które odnoszą się do celów łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu. Załącznik dotyczący obiegu zamkniętego oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Wspieramy przedsiębiorstwa w wykazaniu spełnienia kryteriów.

Definując strategię ESG dla firm z sektora budowlanego. pracujemy głównie w strukturze GRESB, zaczynając od obliczenia śladu węglowego firmy, potem kładąc równy nacisk na aspekty związane z równouprawnieniem, dostępem do edukacji, marginalizacją pracowników..

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najistotniejszym jest aspekt Governnance- który w strategii odzwierciedla działania i ambicje, umożliwiające firmie stały i długofalowy rozwój oraz uwzględnienie rosnących wymagań członków zarządu, pracowników, dostawców czy klientów oraz unikanie ryzyka (przykładem ryzyka z kategorii Environment są zmiany klimatyczne).

Wykorzystamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu i raportowaniu w GRESB w celu wykazania działań Twojej firmy w zakresie ESG i taksonomii.

Współpracujemy z ekologami w celu zdobycia punktów w certyfikacji BREEAM i LEED oraz dostosowanie projektu zielenii do wymogów BREEAM, LEED, ESG i SDG.

Projekt zieleni zgodny z zasadmi budownictwa zrównoważonego wspiera:

 1. regulację wilgoci w otoczeniu budynków (szczególnie istniejących i rewitalizowanych),
 2. stworzenie przestrzeni dla użtkowników wspierajacych dobrostan i komfort,
 3. stworzenie bioróżnorodnej przestrzeni, która nie wymaga nawadniania i wspiera oszczędzenie żyżycia wody.
Screenshot_2023-04-27_225925-transformed

Ślad węglowy jest to rodzaj śladu ekologicznego, który przekłada się na całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z danym budynkiem, w całym cyklu jego życia.

Analiza LCA czyli analiza śladu węglowego w cyklu życia budynku ma na celu obliczyć wpływ budynku na środowisko, a tym samym:

 1. Dobrać materiały budowlane, które będą spełniać parametry projektowe ale także ochornę środowiska naturalnego i przeciwdziałać zmianom klimatycznym,
 2. Wspierać dobór rozwiązań o niskim śladzie węglowym,

3. Wspierać osiągnięcie punktacji w BREEAM, LEED w zakresie Analizie w cyklu życia budynku, osiągnięcia obiegu zamkniętego materiałów, obliczenie śladu węglowego podczas budowy, monitorowanie i raportowanie obiegu odpadów oraz wpływ zmiany funkci budynku na ESG.

Pracujemy w oprogramowaniu OnCLick które jest zaaprobowanym narzędziem przez jednostki certyfikujące BRE oraz USGBC oraz jest zgodne z EN 15978:2012.

Analiza jest też wymagana w przypadku ubiegania się o certyfikacje BREEAM, LEED czy Well.

Screenshot_2023-04-27_225933-transformed