Pozwól, że pomożemy
Ci zmniejszyć koszty
energii

Dlaczego warto zadbać, aby budynek był pasywny?

Co definiuje budynek pasywny?

Zwiększające się ceny energii zachęcają właścicieli budynków do zakupu mikro-instalacji z odnawialnych źródeł energii. Niestety nie jest to wystarczający krok, aby pokryć 100% niezbędnej energii do funkcjonowania budynku i uzyskać niezależność energetyczną lub zerowe rachunki za energię! Budynki samowystarczalne są to budynki, których zapotrzebowanie na energię grzewczą jest mniejsze o nawet 90% od konwencjonalnych. Takie budynki nazywane są budynkami pasywnymi.

Oceń swój budynek

Zachęcamy do przesłania projektów do weryfikacji
lub bezpośredni kontakt z naszymi licencjonowanymi
projektantami budynków pasywnych w celu
dostosowania Państwa projektu do tego standardu.

Budynki pasywne to budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię grzewczą. W ich projektowaniu nie ma ograniczeń: nie zależą od technologii (wysoką szczelność powłoki powietrznej budynku można osiągnąć zarówno w budynku wykonanym z drewna jak i z żelbetu), ani od lokalizacji (budynki pasywne zlokalizowane są zarówno w strefie klimatu chłodnego: na całym obszarze Kanady, jak i śródziemnomorskiego: w Grecji, Włoszech), ani od bryły. Budynkiem pasywnym może stać się także istniejący budynek, nie musi to być nowy obiekt. Dodatkowym atutem w tych budynkach są jego walory zdrowotne: w takim budynku użytkownik nie jest narażony na zanieczyszczenia takie jak smog (pyły zawieszone PM10), słabej jakości powietrze (z niekontrolowanym stężeniem toksycznych związków tj. N2O, NO, NO2, CO2, O3, Radonu) i wilgoć. Nadmierna wilgoć przy niższych temperaturach może prowadzić do chorób płuc i namnażania się bakterii i wirusów- czyli syndromu chorego budynku. W budynku pasywnym wilgotność i jakość powietrza są kontrolowane i dostosowane do warunków zewnętrznych.

Transformacja energetyczna od niedawna nabiera tempa, jednak metoda projektowania budynków pasywnych istnieje już 30 lat. Instytut w Darmstadt od 30 lat też generuje dane potwierdzające niższe koszty utrzymania i eksploatacji budynków pasywnych na świecie (do 15 kWh/m2.rok). Dlatego warto zainwestować w nieznaczne większe koszty projektowania (5%) oraz wykonawstwa (3-10%) tych budynków, aby uzyskać obiekt, który nie straci na wartości w wyniku transformacji energetycznej i zmieniających się wymogów technicznych czy wymogów ograniczania emisji CO2.