PASSIVE HOUSE

Budynki Pasywne

Zwiększające się ceny energii zachęcają właścicieli budynków do zakupu mikro-instalacji z odnawialnych źródeł energii. Niestety nie jest to wystarczający krok, aby pokryć 100% niezbędnej energii do funkcjonowania budynku i uzyskać niezależność energetyczną lub zerowe rachunki za energię! Budynki samowystarczalne są to budynki, których zapotrzebowanie na energię grzewczą jest mniejsze o nawet 90% od konwencjonalnych. Takie budynki nazywane są budynkami pasywnymi.  

Czym są budynki pasywne?

Budynki pasywne to budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię grzewczą. W ich projektowaniu nie ma ograniczeń: nie zależą od technologii (wysoką szczelność powłoki powietrznej budynku można osiągnąć zarówno w budynku wykonanym z drewna jak i z żelbetu), ani od lokalizacji (budynki pasywne zlokalizowane są zarówno w strefie klimatu chłodnego: na całym obszarze Kanady, jak i śródziemnomorskiego: w Grecji, Włoszech), ani od bryły. Budynkiem pasywnym może stać się także istniejący budynek, nie musi to być nowy obiekt. Dodatkowym atutem w tych budynkach są jego walory zdrowotne: w takim budynku użytkownik nie jest narażony na zanieczyszczenia takie jak smog (pyły zawieszone PM10), słabej jakości powietrze (z niekontrolowanym stężeniem toksycznych związków tj. N2O, NO, NO2, CO2, O3, Radonu) i wilgoć. Nadmierna wilgoć przy niższych temperaturach może prowadzić do chorób płuc i namnażania się bakterii i wirusów- czyli syndromu chorego budynku. W budynku pasywnym wilgotność i jakość powietrza są kontrolowane i dostosowane do warunków zewnętrznych.  

Transformacja energetyczna od niedawna nabiera tempa, jednak metoda projektowania budynków pasywnych istnieje już 30 lat. Instytut w Darmstadt od 30 lat też generuje dane potwierdzające niższe koszty utrzymania i eksploatacji budynków pasywnych na świecie (do 15 kWh/m2.rok). Dlatego warto zainwestować w nieznaczne większe koszty projektowania (5%) oraz wykonawstwa (3-10%) tych budynków, aby uzyskać obiekt, który nie straci na wartości w wyniku transformacji energetycznej i zmieniających się wymogów technicznych czy wymogów ograniczania emisji CO2.

 

Zachęcamy do przesłania Państwa projektów do weryfikacji lub bezpośredni kontakt z naszymi licencjonowanymi projektantami budynków pasywnych w celu dostosowania Państwa projektu do tego standardu.

"Cała koncepcja zielonego budownictwa polega na zmniejszeniu popytu, co pozwala na wykorzystanie mniejszej ilości zasobów do zaspokojenia popytu. mocne strony standardów domu pasywnego tkwią w prostocie jego podejścia: zbuduj dom o doskonałych parametrach termicznych. wyjątkowa szczelność z wentylacją mechaniczną”

"Dom pasywny to symbiotyczna relacja między projektem a parametrami domu pasywnego, dlatego za każdą złotówkę zainwestowaną w efektywność energetyczną można kupić siedmiokrotnie więcej rozwiązań energetycznych "