JAKIE BUDYNKI MOŻNA CERTYFIKOWAĆ

Certyfikacji BREEAM mogą podlegać budynki nowe, istniejące, kondygnacje w budynkach (fit-out), budynki przebudowywane i podlegające ochronie konserwatora budynków. W takich przypadkach zmienia się pula dostępnych punktów i uwzględniane są zastałe obostrzenia, dzięki czemu budynki te nie muszą w takim samym stopniu spełniać wymogów dotyczących efektywności energetycznej czy akustyki.

Czemu służą Certyfikaty
breeam?

Przyjmuje się, że budynki komercyjne klasy A powinny mieć certyfikat BREEAM na minimalnym poziomie Very Good. Inwestorzy, traktują certyfikat BREEAM jako gwarant jakości. BREEAM kojarzy się z wysokiej klasy budynkami; najnowsza siedziba Bloomberga w Londynie, która w tym 2018 roku uzyskała prestiżową nagrodę Stirlinga, jest jednym z najwyżej ocenianych budynków w systemie BREEAM.

Coraz częściej certyfikuje się także budynki mieszkalne, hotele, domy studenckie ze względów na politykę inwestora: BREEAM kojarzy się z szacunkiem do natury, niską stopą węglową budynku.

Certyfikaty zielone są dla nas formą potwierdzenia wysokiej jakości Państwa inwestycji. Certyfikacja może być przeprowadzona  jedno- lub dwuetapowo. Koszt certyfikacji jest taki sam, natomiast dwuetapowa certyfikacja (etap projektowy i powykonawczy) daje zdecydowanie lepsze rezultaty. Końcowa ocena zależy od jakości zebranych dokumentów i spełnienia wytycznych jednostki certyfikującej. LWM zapewnia kompleksowe doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji na potrzeby certyfikatu oraz doborze punktacji, która jest najbardziej korzystna kosztowo i wizerunkowo dla naszych Klientów.

 

BREEAM FAQ

Pytania i odpowiedzi

BREEAM jest to certyfikat wydawany bezterminowo dla budynku, który został poddany audytowi przedstawiciela jednostki wydającej certyfikaty BREEAM- BRE Ltd.  Przedstawicielem BRE jest Assessor BREEAM. Listę czynnych Assessorów BREEAM oraz ocenionych budynków w tym schemacie można znaleźć na stronie: Greenbooklive. Audyt można przeprowadzić na projekcie już na etapie koncepcji. W wyniku audytu inwestor uzyskuje rekomendacje zmian w projekcie, które umożliwią inwestycji ubieganie się o pożądany poziom certyfikatu.

Zgodnie z dostępnymi barometrami Polska oraz Szwecja nieustannie od roku 2018 stanowią obszary gdzie wykładniczo rośnie liczba rejestrowanych i certyfikowanych inwestycji (certyfikacje BREEAM, LEED, WELL).  Green Soluce:  sustainability-certification-barometer-2019 wskazuje, że najwięcej certyfikacji jest w Warszawie i Krakowie, a następnie we Wrocławiu i Łodzi. W 2018 certyfikacjami BREEAM objęte było ponad 2 miliony m2 powierzchni biurowych (BREEAM New Construction oraz BREEAM In-Use).

Certyfikaty stanowią wartość dla właścicieli budynków. Są potwierdzeniem ich wysokiej jakości i zwiększają zyski z czynszów i transakcji nieruchomości. Zgodnie z barometrem przeprowadzonym przez firmę Greensoluce, 56% respondentów uważa, że o certyfikat ubiegają się inwestorzy nieruchomości i właściciele i to oni proponują certyfikację inwestycji.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące w Polsce są dość wysokie, dlatego budynki biurowe bez większych zmian w projekcie uzyskują certyfikaty na poziomie Very Good. Zgodnie z badaniami, w roku 2019 ponad 56% wszystkich certyfikatów uzyskanych w Warszawie była właśnie na poziomie Very Good. Poziomy wyżej uzyskało już tylko 31% inwestycji, a poziom najwyższy Outstanding 3%.

Poziom certyfikacji zależy od tego czy wytyczne BREEAM zostały wprowadzone w projekt i na jakim etapie. Im wcześniej zostaną wprowadzone zmiany, tym łatwiej jest zwiększać ilość rekomendacji wynikających z wytycznych BREEAM; im więcej punktów z wytycznych jest spełnionych, tym wyższy poziom certyfikacji. Pogodzenie niektórych wymagań jest trudne, jeśli wprowadza się je na późnym etapie, np. wymóg ilości godzin z odpowiednim dostępem do światła dziennego vs. efektywność energetyczna budynku mogą się wzajemnie wykluczać. Dlatego, odpowiedni dobór punktów do spełnienia powinien opierać się na strategii inwestora, punkty powinny być wprowadzane na poziomie wytycznych inwestorskich i de facto stanowić standard budynków, które buduje deweloper. Jeśli tak się dzieje, wysoki poziom certyfikacji daje o wiele bardziej wymierne korzyści w postaci poprawy wizerunku oraz lepszej zbywalności nieruchomości.

Dzięki certyfikowaniu budynku w schemacie BREEAM na etapie Design Stage oraz na etapie Post-construction zmniejszamy niekalkulowane ryzyko. Jest to ryzyko, że na etapie powykonawczym nie będziemy w stanie udowodnić spełnienia pewnych punktów wymaganych jako obowiązkowe dla poziomu Very Good czy Excellent czy Outstanding. Np. na wyższych poziomach certyfikacji BREEAM wymagane jest dostarczenie przez wykonawcę robót szeregu dokumentów i odpowiedniego zaplecza budowy. Jeśli takie wymogi nie zostaną wpisane w umowę z wykonawcą, może się okazać, że spełnienie tych wymogów albo będzie niemożliwe albo kosztowne. W takich przypadkach nie ma możliwości certyfikować inwestycji na poziomie powyżej Very Good, a nawet ten poziom, może być trudny do uzyskania.

Koszty jednostki wydającej certyfikaty – BRE są takie same za PCR jak koszty za oba etapy DS.+ PCS.

Banki będące sygnatariuszami programu Narodów Zjednoczonych UNEP – UN Environmental programme  angażują się w działania polegające na promowaniu ekologicznych rozwiązań, w tym udzielania pożyczek preferencyjnych inwestycjom podlegającym certyfikacji lub obniżania kosztów ubezpieczenia. Dokładna oferta zależy od banku. Przykładem jest kredyt hipoteczny zielony dom w banku Credit Agricole.

W zależności od poziomu certyfikacji oraz typu budynku BREEAM pozwala wybrać inwestorowi punkty do spełnienia spośród 12 kategorii. Te punkty powinny być spójne ze strategią i wizerunkiem firmy ubiegającej się o certyfikat. Jeśli firmie zależy na zdrowiu i komforcie przyszłych użytkowników budynku, zamiast w nasadzenia zaleca się zainwestować w dopracowanie projektu HVAC oraz analizę komfortu cieplnego, czy też stworzenie udogodnień dla rowerzystów lub osób starszych i niepełnosprawnych. Ekologia jest bardzo ważnym i wysoko ocenianym elementem certyfikacji inwestycji, jednak nie jest elementem obowiązkowym do spełnienia ani też nie zapewni inwestycji certyfikatu sama w sobie.

BREEAM rozpatruje ten aspekt wielowątkowo: przede wszystkim stawia na ograniczenie zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności wentylacji. BREEAM ma większe obostrzenia aniżeli większość warunków technicznych, które to zalecają odpowiednią odległość czerpni od wyrzutni, dróg lub innych źródeł. Ponadto, BREEAM wymaga aby system wentylacji wyposażony był w odpowiedniej klasy filtry na nawiewie- zachowując odpowiednią objętość napływu powietrza.