Certyfikacje GRESB

 LWM ma doświadczenie w ocenie funduszy inwestycyjnych pod kątem wskaźników ESG wypracowanych przez organizację ratingową GRESB (ocenie podlegał portfel ponad 7 inwestycji).

Każda agencja ratingowa używa własnego zestawu wskaźników do pomiaru poziomu zgodności z przepisami ESG, jednak GRESB jest agencją rozpoznawaną, dynamiczną, uwzględniającą najważniejsze i renomowane schematy takie jak : GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD, Paris Climate Agreement, UN SDGs oraz regionalizację. System oceny GRESB wskazywany jest na równi z takimi agencjami jak Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good Index, Bloomberg ESG data czy MSCI ESG Indices.

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi to nie tylko certyfikacja GRESB ale także wyznaczanie strategii pod kątem jej zgodności przede wszystkim z międzynarodowymi standardami GRI, agencji non-profit, zrzeszającej fundacje, organizacje rządowe oraz organizacje z sektora prywatnego wydającej standardy dotyczące raportowania o zrównoważonym rozwoju organizacji. Firma zainteresowana raportowaniem o swoim zaangażowaniem w zrównoważony rozwój może mieć pewność, że w raportach rocznych pojawią się tylko użyteczne treści. Dlaczego mielibyśmy stworzyć twoją strategię ESG?