Pozwól, że pomożemy
Ci uzyskać certyfikat
LEED

Dlaczego inwestorzy certyfikują swoje budynki w LEED?

Lepiej dla biznesu

Lepiej dla biznesu

Budynki posiadające certyfikat LEED mają wyższą wartość rynkową i niższe koszty utrzymania niż te bez tego certyfikatu. LEED jest ważną strategią dla realizacji celów ESG, dekarbonizacji i równości społecznej.

Lepiej dla ludzi

Lepiej dla ludzi

Budynki z certyfikatem LEED skupiają się na poprawie samopoczucia użytkowników, zapewniając zdrowszą i bardziej satysfakcjonującą przestrzeń wewnętrzną oraz dbając o zdrowie społeczności i społeczeństwa.

Lepiej dla środowiska

Lepiej dla środowiska

Budynki LEED wykazują niższe koszty operacyjne, korzystają z energii odnawialnej, mniej zasobów, produkują mniej odpadów i dbają o ochronę środowiska. To wpisuje się w cele ESG i sprawiedliwości społecznej.

Oceń swój budynek

Zamów ocenę wstępną budynku w celu zdefiniowania
swojego celu, realnego poziomu certyfikacji LEED oraz
kosztów z tym związanych.

LEED jest wspierany przez USGBC – twórców LEED – oraz cały przemysł zaangażowanych organizacji i osób, które torują drogę do transformacji rynku. USGBC inwestuje ponad 30 milionów dolarów rocznie, aby utrzymać, obsługiwać i ulepszać LEED oraz jego dostawy dla klientów.

Odpowiadamy na pytania o LEED

Co to jest certyfikat LEED?

Certyfikat LEED to międzynarodowy standard oceny zrównoważonego projektowania, budownictwa i eksploatacji budynków.

Dla kogo jest przeznaczony certyfikat LEED?

Certyfikat LEED jest przeznaczony dla właścicieli, projektantów i użytkowników budynków, którzy chcą zapewnić, że ich budynki są zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikatu LEED?

Korzyści z uzyskania certyfikatu LEED to m.in. oszczędności w zużyciu energii i wodzie, poprawa jakości powietrza wewnątrz budynku, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawa wizerunku firmy.

Jakie kategorie są uwzględniane w ocenie certyfikatu LEED?

Kategorie uwzględniane w ocenie certyfikatu LEED to m.in. efektywność energetyczna, zużycie wody, jakość powietrza wewnętrznego, materiały i zasoby, a także innowacje i projektowanie regionalne.

Czy istnieją różne poziomy certyfikatu LEED?

Tak, istnieją cztery poziomy certyfikatu LEED: Certified, Silver, Gold i Platinum, w zależności od liczby punktów zdobytych w ocenie.

Jakie rodzaje budynków mogą uzyskać certyfikat LEED?

Certyfikat LEED może być uzyskany dla różnych typów budynków, w tym dla biurowców, szkół, hoteli, centrum handlowych oraz budynków mieszkalnych.

Jaka jest procedura uzyskania certyfikatu LEED dla budynków?

Procedura uzyskania certyfikatu LEED dla budynków wymaga spełnienia określonych kryteriów w zakresie zrównoważonego projektowania i budowy. W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią kategorię oceny, a następnie zwrócić uwagę na wymagania oceny w tym zakresie. Należy zbierać dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań, a następnie przeprowadzić proces certyfikacji z akredytowaną agencją certyfikującą LEED. Ostatecznie, pozytywnie zweryfikowane dokumenty mogą doprowadzić do uzyskania certyfikatu LEED.

W jakie sposoby można zwiększyć szanse na uzyskanie certyfikatu LEED?

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie certyfikatu LEED, należy zwrócić uwagę na wymagania oceny i wdrażać zrównoważone rozwiązania projektowe. Warto także współpracować z doświadczonymi specjalistami ds. certyfikacji LEED.

Czy proces uzyskania certyfikatu LEED jest skomplikowany?

Proces uzyskania certyfikatu LEED może być skomplikowany ze względu na liczne wymagania oceny, ale odpowiednie planowanie i współpraca z doświadczonymi specjalistami może pomóc w jego ułatwieniu.

Czy certyfikat LEED jest wymagany przez prawo?

Nie, certyfikat LEED nie jest wymagany przez prawo, ale może być wymagany przez niektórych klientów, inwestorów lub władze lokalne jako warunek do uzyskania pozwolenia na budowę lub dofinansowania projektu.