CERTYFIKACJE LEED

LEED to metoda sprawdzania budynków pod kątem wymagań stawianych przez Amerykański Instytut Zielonego Budownictwa (USGBC). System ten jest oceną wielokryterialną budynków pod kątem ich usytuowania i dopasowania do istniejącej tkanki, ich wpływu na środowisko zewnętrzne (ślad węglowy, emisje gazów cieplarnianych, emisję zanieczyszczeń lub hałasu) oraz stopnia w jakim przyczyniają się do dobrostanu ich użytkowników (komfort cieplny, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, akustyka wnętrz, szeroko pojęte aspekty fizyki budowli).

Amerykański Instytut Zielonego Budownictwa wskazuje, że budynki certyfikowane w latach 2015-2018 przez licencjonowanych Assesorów LEED osiągnęły 1.2 MLD dolarów oszczędności w kosztach energii, 149.5 MLN dolarów w kosztach wody, 715.3 MLN dolarów w kosztach utrzymania oraz 54,2MLN dolarów w gospodarce odpadami.