CERTYFIKACJE WELL

Certyfikacje Well opierają się na najnowszych badaniach dotyczących dobroczynnych warunków panujących w budynkach. Intencją twórców tego standardu jest przyczynianie się do kreowania budynków, które wspomagają ludzkie zdrowie i dobre samopoczucie poprzez zestaw strategii, popartych najnowszymi badaniami naukowymi, wdrażanych podczas projektowania, eksploatowania oraz użytkowania budynku.

Well ocenia budynek pod kątem 10 koncepcji oraz szeregu badań kontrolnych.

International Well Building Institute Logo