Certyfikat BREEAM dla domu studenckiego w Warszawie

Kolejny projekt budynku domu studenckiego BaseCamp student uzyskał tymczasowy certyfikat BREEAM.

Projekt uzyskał największą ilość punktów za udogodnienia dla rowerzystów i pieszych, energooszczędne rozwiązania pod względem niwelacji mostków termicznych w budynku oraz efektywne urządzenia do ogrzewania i chłodzenia budynku.

Duży nacisk położono na zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego użytkowników, studentów, poprzed symulacje temperatury w pokojach przy różnych zadanych temperaturach zewnętrznych, wraz z uwzględnieniem zmian klimatycznych i pojawienia się ekstremów pogodowych- temperatura w pokojach według symulacji utrzymywana jest na takim poziomie, jaki zapewnia komfort co najmniej 85% studentów.

Ponadto, zapewniono, aby praca przy biurkach nie była uciążliwa z powodu nadmiernego nasłonecznienia lub przegrzania. Zadbano o dostęp do światła dziennego.

Comments are closed.